กระจับนก

ชื่ออื่น : มะดะ (เชียงใหม่)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Euonymus cochinchinensis

ชื่อวงศ์ : CELASTRACEAE

เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ต้นเล็กเรียวสูงประมาณ 12 เมตร กิ่งก้านทรงกระบอก สีเขียว และน้ำตาลอมแดง

ใบ : เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันรูปไข่หรือขอบขนาน ปลายและโคนแหลมขอบเรียบหรือจักห่างๆ กว้าง 1-2 นิ้ว ยาว 2-6 นิ้ว ก้านใบสั้น

ดอก : สีเหลืองแกมเขียว ออกเป็นช่อ ตามง่ามใบ กลีบดอกรูปไข่กลับ 5 กลีบ ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ขอบหยัก

ผล : รูปไข่กลับ เป็นสันจักเป็นพูลึก 5 พู ปลายนูน เมล็ดรูปกลมรี

สรรพคุณทางสมุนไพร : เปลือกต้น รสฝาดขม ดองสุรา ดื่ม เจริญอาหาร

นิเวศวิทยา : ขึ้นตามป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณทั่วไป

การขยายพันธุ์ : ด้วยเมล็ด

Comments are closed.