กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์

 

Pink Cassia, Pink Shower

ชื่ออื่น: ชัยพฤกษ์, กาลพฤกษ์ (เหนือ), กานล์ (เขมร), เปลือกขม (ปราจีน)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Cassia bakeriana Craib.

ชื่อวงศ์: CAESALPINIACEAE

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 12 เมตร เปลือกต้นสีเทา เรือนต้นแผ่กว้าง

ใบ: ใบประกอบ มีใบย่อย 5-7 คู่ รูปขนาน ปลายและโคนกลม มีขนอ่อนนิ่มทั้งหลังและท้องใบ

ดอก: ดอกช่อออกตามกิ่ง สีชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นขาว ออกดอกหลังผลัดใบ

ฝัก, เมล็ด: ฝักแก่สีน้ำตาลเข้ม มีขนนิ่มปกคลุม ยาว 30-40 ซม. มีผนังกั้นระหว่างเมล็ดหยุ่นๆสีขาวแกมเขียว เมื่อแห้งจะแยกกันเป็นชั้นๆ ปลอกเปลือกออก จะเห็นเป็นรูปเหรียญกลมๆ มีเมล็ดอยู่ภายในเขย่าได้ ตลอดฝัก เมล็ดกลมรีแบน

นิเวศวิทยา: ขึ้นตามป่าเขา ป่าเบญจพรรณทั่วไป

ขยายพันธุ์: ชยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

สรรพคุณ:

  • เนื้อในฝัก รสหวานเอียนขม ระบายอุจจาระธาตุ แก้พรรดึก ไม่ไซ้ท้อง ระบายท้องเด็กได้ดีมาก คนแก่สมัยก่อนใช้กินกับหมาก
  • เปลือกฝัก, เมล็ด รสขมเอียน ทำให้อาเจียน ถ่ายพิษไข้

Comments are closed.