จำปูนิง


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Baccaurea minor Hook.f.

ไม้ต้น สูงถึง 35 ม. ตามกิ่งก้านขนเกือบเกลี้ยง

ใบ : หูใบ กว้าง 0.5-1.5 มม. ยาว 1-4 มม. ก้านใบ ยาว 7-35 มม. ใบเดี่ยว รูปไข่ บางทีพบรูปไข่กลับ กว้าง 1.6-8.5 ซม. ยาว 3.5-16.3 ซม. เนื้อบาง โคนสอบแคบ บางทีพบโคนกลม ด้านล่างมีต่อมรูปจาน เส้นใบออกจากเว้นกลางใบข้างละ 4-8 เส้น

ดอก : ช่อดอกเพศผู้ ออกตามง่ามใบ หรือใต้ก้านใบเล็กน้อย มี 1-3 ช่ออยู่ด้วยกัน ช่อยาวถึง 5 ซม. ใบประดับยาวประมาณ 4.5 มม. และมีใบประดับย่อย ดอกเพศผู้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-2 มม. ดอกอัดแน่นที่ปลายก้าน สีเหลืองอมเขียวหรือสีเหลือง บางทีพบมีสีชมพู ไม่มีก้านดอกย่อย กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ บางทีพบมี 5กลีบ เกสรเพศผู้มี 4 อัน อับเรณูขนาด 0.1-0.2 มม. ช่อดอกเพศเมีย ออกตามกิ่ง มี 1-4 ช่ออยู่ด้วยกัน ช่อยาวถึง 28 ซม. ดอกเพศเมีย เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-8 มม. สีเขียว ก้านดอกย่อยยาว 2-2.5 มม. กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ รูปไข่หรือรูปไข่กลับ แต่ละกลีบมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน พบน้อยที่มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน รังไข่มี 3 ช่อง ไม่มีก้านเกสรเพศเมีย หรือพบยาว 3 มม. ยอดเกสรเพศเมียยาวประมาณ 0.8-1.4 มม. เป็นพู

ผล : กลม นุ่ม กว้าง 10-15 มม. สีส้มหรือขาวอมเหลือง แตกตามรอยตะเข็บ หรือแตกตรงกลางพู มีขนหนาแน่น

เมล็ด : กว้าง 5.4-8.3 มม. ยาว 5.9-9.5 มม. หนา 0.1-0.3 มม. เนื้อหุ้มเมล็ดขุ่น

ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae

ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้สร้างบ้าน เนื้อหุ้มเมล็ดกินได้ มีรสขมอมเปรี้ยว

นิเวศวิทยา : พบขึ้นในป่าดิบทั้งที่เป็นป่าเดิมและป่ารุ่น ป่าไผ่ ตามมสัน หรือเนินเขาที่ระดับความสูง 1,200 ม. ออกดอกเดือนมีนาคม-กันยายน และเป็นผลเดือนกรกฎาคม-มกราคม พบที่ ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส เขตการกระจายพันธุ์ ในคาบสมุทรมาเลเซีย สุมาตราและบอร์เนียว

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ tag หรือ attribute ต่อไปนี้ของ HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> มาใช้ได้