ดอกครุย


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Strophioblachia fimbricalyx Boerl.

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 2 ม. ไม่มีหูใบ

ใบ : ก้านใบ ยาว 0.5-7 มม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไวโอลิน รูปหัวใจ หรือรูปไข่กลับ กว้าง 1.3-9.5 ซม. ยาว 2.5-19 ซม. โคนกลม หรือเว้าเป็นแอ่งตื้น ปลายเรียวแหลม หรือแหลมเป็นหาง ปลายที่ยอดกลม เนื้อบางคล้ายกระดาษ ไม่มีต่อม ขอบเรียบ มีเส้นใบออกจากโคน 2 เส้น เส้นใบด้านข้างมีข้างละ 6 หรือ 7 เส้น เส้นใบจะเชื่อมติดกันเป็นวงปิดใกล้ขอบใบ เส้นใบและเส้นใบย่อยที่เป็นร่างแหเห็นไม่ชัด

ดอก : ออกเป็นช่อกระจะ ที่ปลายยอดเป็นช่อดอกเพศผู้ ดอกเพศผู้มีมากกว่า 10 ดอก มี 1-5 ดอกต่อหนึ่งข้อ หรือเป็นช่อดอกเพศเมีย ดอกเพศเมียมีมากถึง 5 ดอก หรือเป็นช่อที่มีทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย โดยดอกเพศเมียอยู่ที่โคน ดอกเพศผู้อยู่ที่ปลาย ช่อดอกยาวถึง 7 ซม. แกนกลางช่อดอก สีเขียว ดอกสมมาตรตามแนวรัศมี กลีบดอกสั้นกว่ากลีบเลี้ยง กลับเลี้ยงมี 5 กลีบแยกจากกัน รูปไข่ ดอกเพศผู้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-4.5 มม. ก้านดอกย่อยยาว 5-20 มม. กลีบเลี้ยงกว้าง 2.3-5 มม. ยาว 3-4 มม. สีขาวอมครีม กลีบดอกไม่มีหรือมี 5 กลีบ จานฐานดอกมี 5 พู เกสรเพศผู้มี 15-50 อัน สีขาว หรือสีเหลืองใส อับเรณูกว้าง 0.3-0.3 มม. ไม่มีเกสรเพศเมียเป็นหมัน ดอกเพศเมีย เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-15 มม. ก้านดอกย่อยยาวกว่า 13 มม. กลีบเลี้ยงกว้าง 2.8-4 มม. ขอบเป็นชายครุย มีต่อมยาว 1 แถว ต่อมสีเขียวหรือสีเหลืองซีด ชายครุยยาวถึง 1 มม. มีออวุล 1 หน่วยต่อหนึ่งช่อง

ผล : จักเป็นพู กว้าง 8-10 มม. ยาว 11-13 มม. สีเขียว มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ กว้าง 7.5-10มม. ยาว 1.2-2 มม. มีชายครุยยาวถึง 4.2 มม.

เมล็ด : มีลายหินอ่อน กว้าง 5.5-6 มม. ยาว 6-7 มม. หนา 4.5-5มม. มีจุกขั้ว

ประโยชน์ : เมล็ดแห้งใช้หมักเหล้าในฟิลิปปินส์

นิเวศวิทยา : พบในป่ารุ่น ตามชายป่า ในป่าดิบแล้ง ป่าผลัดใบ ป่าไผ่ ระดับความสูงถึง 250 ม. พบที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น ภาคตะวันออก จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดชลบุรี เขตการกระจายพันธ์ จีนตอนใต้ กัมพูชา เวียดนาม หมูเกาะฟิลิปปินส์ และสุลาเวสี

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ tag หรือ attribute ต่อไปนี้ของ HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> มาใช้ได้