สมอไทย, สมออัพยา, ส้มมอ (Myrobalan Wood)


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Terminalia chebula Retz. var. chebula

เป็นไม้ยืนต้น เปลือกต้นแตกขรุขระ สีเทา ใบใหญ่ประมาณฝ่ามือ ยาวประมาณ 120 ซม.

ใบ : ยอดอ่อนสีเหลือง อมน้ำตาลมีขนเล็กน้อย เมื่อใบแก่จะไม่มีขน ลูกมีสีเขียวลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม

ผล : ออกผลประมาณเดือน สิงหาคม – ธันวาคม ถ้าจะเปรียบเทียบลักษณะจะคล้ายต้นรกฟ้า

รส-กลิ่น : ใบรสฝาด เปลือก แก่น กระพี้ รสฝาด เมล็ดมีรสฝาด เนื้อลูกรสเปรี้ยว กลิ่นฝาดอมเปรี้ยว

ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE

สรรพคุณทางสมุนไพร : ใบใช้สมานแผล แก้ท้องเสีย เปลือกของลำต้น เมล็ด และแก่น ใช้สมานแผลสมานแผลในลำไส้ นิยมนำเปลือกต้มน้ำ แทรกเป็นยาใช้แก้อาการน้ำเหลืองเสีย แผลพุพอง น้ำกัดเท้า เนื้อหุ้มเมล็ดเป็นยาถ่าย แต่ห้ามใช้สำหรับคนไข้ที่มีอาการท้องเสีย ท้องเดิน

นิเวศวิทยา : ภูมิประเทศแห้งร้อน ป่าโคก ป่าดอนที่ราบสูง

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ tag หรือ attribute ต่อไปนี้ของ HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> มาใช้ได้