โคคลาน


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Croton caudatus Geiseler

ไม้เลื้อย กึ่งไม้พุ่ม ตามกิ่ง ใบและดอกมีขนรูปดาว เมื่อสัมผัสจะรู้สึกคายมือ

ใบ : ก้านใบ ยาว 1-4 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ มีรูปร่างและขนาดต่างๆกัน ตั้งแต่รูปใบหอก รูปไข่ ถึงรูปกลมแกมรูปหัวใจ กว้าง 2.5-10 ซม. โคนมนหรือเว้าเล็กน้อย เป็นรูปหัวใจ มีต่อมสองต่อมที่โคนติดกับก้านใบ ต่อมมีลักษณะคล้ายรูปกรวย ก้านยาว 0.5-1 มม. ขอบหยักไม่สม่ำเสมอ ปลายแหลมถึงเรียวแหลม มีเส้นใบออกจากโคน 1 คู่ และออกจากเส้นกลางใบ 2-3 คู่ ด้านบนเกลี้ยงหรือสาก ด้านล่างสากหรือมีขนหนา

ดอก : ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ยาว 7-25 ซม. ใบประดับรูปเรียว ปลายแหลม หรืออาจไม่มี มีขนรูปดาว ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกันดอกเพศผู้ ดอกตูมมีลักษณะกลม กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ รูปไข่แกมสามเหลี่ยม ยาว 2.5 มม. มีขน กลีบดอกรูปไข่กลับ เกสรเพศผู้มี 18-40 อัน ก้านเกสรมีขนที่โคน อับเรณูรูปรี ดอกเพศเมีย มีกลีบเกลี้ยง 5กลีบ รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 4 มม. ด้านนอกมีขนรูปดาวว ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกมีขนาดเล็กมาก รูปยาวปลายแหลม ขอบมีขน ก้านเกสรเพศเมียมี 3 แฉก

ผล : กลม เรียบ หรือเป็นสัน 6 สัน กว้าง 10-15 มม.

เมล็ด : รูปรี ยาวประมาณ 8 มม. มีขนรูปดาว

ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae

สรรพคุณทางสมุนไพร : น้ำต้มรากกินเป้นยาระบายและลดไข้ ใบตำเป็นยาพอกภายนอก ลดไข้ แก้ปวดข้อ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ยอดอ่อนบดรวมกับใบฝาง กินแก้โรคตับอักเสบ

นิเวศวิทยา : พบกระจัดกระจายในป่าผลัดใบ ถึงระดับความสูง 100 ม. พบที่ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย สกลนคร มหาสารคาม ภาคตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง จังหวัดอ่างทอง นนทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ภาคใต้ นราธิวาส ยะลา สตูล สงขลา เขตการกระจายพันธุ์ ประเทศศรีลังกา อินเดีย บังกลาเทศ พม่า อินโดจีน

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ tag หรือ attribute ต่อไปนี้ของ HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> มาใช้ได้