โกฐจุฬาลัมพา

Artemisia

ชื่ออื่น: โกฐจุฬาลำพา, พิษนาด (ราชบุรี), แซไหง, ไง่เฮียะ (จีน)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Artemisia vulgaris Linn. COMPOSITAE

เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ต้นและใบคล้ายผักชี ดอกสีขาว ส่งมาจากอินเดีย มีปลูกในประเทศไทยบ้าง แต่สรรพคุณอ่อนกว่าของอินเดีย

สรรพคุณ

  • ทั้งต้น รสสุขุมหอมร้อน แก้ไข้เจลียง (ไข้ที่มีเมล็ดผื่นตามตัว เช่น ไข้หัด สุกไส ดำแดง เป็นต้น) แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืด แก้ไอ แก้ไข้จับ เป็นยาเร่งประสาท ส่วนกลางเหมือนการบูร ขับลม แก้ตกเลือด ตำพอกแก้ลม แก้ช้ำใน แก้ปวดเมื่อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้องหลังคลอด แก้ระดูมามากเกินไป

กระจับนก

ชื่ออื่น : มะดะ (เชียงใหม่)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Euonymus cochinchinensis

ชื่อวงศ์ : CELASTRACEAE

เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ต้นเล็กเรียวสูงประมาณ 12 เมตร กิ่งก้านทรงกระบอก สีเขียว และน้ำตาลอมแดง

ใบ : เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันรูปไข่หรือขอบขนาน ปลายและโคนแหลมขอบเรียบหรือจักห่างๆ กว้าง 1-2 นิ้ว ยาว 2-6 นิ้ว ก้านใบสั้น

ดอก : สีเหลืองแกมเขียว ออกเป็นช่อ ตามง่ามใบ กลีบดอกรูปไข่กลับ 5 กลีบ ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ขอบหยัก

ผล : รูปไข่กลับ เป็นสันจักเป็นพูลึก 5 พู ปลายนูน เมล็ดรูปกลมรี

สรรพคุณทางสมุนไพร : เปลือกต้น รสฝาดขม ดองสุรา ดื่ม เจริญอาหาร

นิเวศวิทยา : ขึ้นตามป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณทั่วไป

การขยายพันธุ์ : ด้วยเมล็ด