กระจับ (Water chestnut, Water caltrops)

กระจับ (Water chestnut, Water caltrops)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Trapa bispinosa Roxb. ไม้น้ำ ใบ : ใบแตกออกรอบเหง้าเป็นรูปวงกลม ใบรูปจักร สีเขียวอมดำแดง ลอยอยู่ตามผิวน้ำ ผล : ผลเป็นฝักรูปคล้ายหัวกระบือ … Continue reading »

กลอย

กลอย

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Dioscorea hispida Dennst He. ไม้จำพวกหัว ต้นเป็นเถาเลื้อยไปตามดิน หรือพากพันต้นไม่อื่น ใบ : ใบย่อย 3 ใบ คล้ายถั่ว … Continue reading »

กรดน้ำ (Sweet Broomweed, Macao Tea)

กรดน้ำ (Sweet Broomweed, Macao Tea)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Scroparia dulcis Linn. ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 25-80 เซนติเมตร ใบ : ใบเดี่ยวรูปไข่ เล็กยาว 2-5 เซนติเมตร … Continue reading »

กกลังกา (Umbrella Plant)

กกลังกา (Umbrella Plant)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Cyperus flabelliformis Rottb. พืชจำพวกหญ้า มีเหง้าใต้ดิน สั้นและแข็ง ลำต้นเหนือดินรูปสามเหลี่ยมมน ออกเป็นกอตั้งตรง สูงประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร ใบ : … Continue reading »

ก้นจ้ำขาว

ก้นจ้ำขาว

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Bidens pilosa Linn. พืชล้มลุก สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ไม่มีขน ใบ : ใบประกอบเป็นช่อยอดเดียว มีใบย่อยรูปไข่ ปลายแหลม … Continue reading »

ก้นปิด

ก้นปิด

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Stephania hernandifolia (Willid.) Walp. ไม้เถาไม่มีมือจับ ใบ : เป็นใบเดี่ยวรูปไข่ปลายแหลม ฐานกลมปิดก้านใบ คล้ายใบกรุงเขมาแต่ไม่มีขน นิ่มไม่ฉ่ำน้ำ ดอก : … Continue reading »

คริสตินา (Australian Rose Apple, Brush Cherry, Creek Lily Pilly, Creel Satinash)

คริสตินา (Australian Rose Apple, Brush Cherry, Creek Lily Pilly, Creel Satinash)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Syzygium austral (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland ไม้พุ่ม ขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 2-5 เมตร ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบ … Continue reading »

เข็มอินเดีย (Egyptian Star-cluster, Starflower)

เข็มอินเดีย (Egyptian Star-cluster, Starflower)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Pentas Lanceolata (Forssk.) Deflers ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 0.30-0.50 เมตร พุ่มแผ่กว้าง ใบ : ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม … Continue reading »

กกดอกขาว (Green Kyllinga)

กกดอกขาว (Green Kyllinga)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Cyreus brevifolius (Rottb.) Hassk. ใบและช่อดอก อยู่เหนือดิน สูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร กาบหุ่มลำต้นมีสีน้ำตาลอมแดง ใบ : ใบเดี่ยว … Continue reading »

ตำลึง

ตำลึง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Coccinia grandis (L.) Voigt ชื่ออื่น คนเมืองเหนือเรียก ผักแคบ กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอนเรียก แคเค๊าะ บางท้องถิ่นเรียก ผักสี่บาท ตำลึงเป็นไม้เลื้อย … Continue reading »