ขัดมอน

ขัดมอน

ชื่ออื่น: คัดมอน ชื่อวงศ์: MALVACEAE มีหลายสายพันธุ์อยู่ในวงศ์เดียวกัน คือ 1. ขัดมอน, หญ้าขัด (เหนือ), ขัดมอนตัวผู้, อีกิมแดง (ตะวันออก), หญ้าขัดใบมน, บ้วยเน็กเช้า … Continue reading »

ขอบชะนาง

ขอบชะนาง

ชื่ออื่น: ขอบชะนางแดง, ขอบชะนางขาว, หนอนตายขาว, หนอนตายแดง, หญ้าหนอนตาย, หญ้ามูกมาย, ตาสียาเก้อ, ตาสีเพาะเกล (แม่ฮ่องสอน) ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Pouzolzia pentandra Benn. ชื่อวงศ์: … Continue reading »

ขอนดอก

ขอนดอก

เป็นพืชวัตถุ เกิดจากเนื้อไม้ที่มีโรคภายในผุเป็นโพรงเล็กๆสีขาว กระจายไปทั่วเนื้อไม้ เรียกว่า เกิดสารลง เรานำส่วนที่สารลงมาใช้ปรุงเป็นยา มีอยู่ 2 ชนิด คือ 1.ขอนดอกไม้พิกุล 2.ขอนดอกไม้ตะแบก สรรพคุณ รสจืดหอม แก้ลม … Continue reading »

ขมิ้นชัน

ขมิ้นชัน

Turmeric, Curcuma, Yellow Root ชื่ออื่น: พญาว่าน, ขมิ้นดี, ขมิ้นป่า, ขมิ้นหัว, ขมิ้นไข, ขมิ้นหยวก, ขมิ้นแดง, ตายอ, สะยอ (กะเหรี่ยง), … Continue reading »

ขยุ้มตีนหมา

ขยุ้มตีนหมา

ชื่ออื่น: เถาสายทองลอย (สิงห์บุรี), ผักบุ้งเล (พังงา), เพาละมูลู (ยะลา) ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Ipomoea pes-tigrdis Linn. ชื่อวงศ์: CONVOLVULACEAE เป็นไม้เถาล้มลุกอายุปีเดียว ตลอดทั้งต้นคลุมด้วยขนแข็งสีขาว … Continue reading »

ขมิ้นเครือ

ขมิ้นเครือ

ชื่ออื่น: ขมิ้นฤาษี, ผ้าร้ายห่อทอง, เดิมวอโกรด (เขมร) ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Kreagelisia flava (Linn.) Merr. ชื่อวงศ์: MENISPERMACEAE เป็นไม้เถาพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ เถากลม เปลือกชุ่มน้ำ … Continue reading »

ไก่ไห้

ไก่ไห้

ชื่ออื่น: งัวเลีย (อีสาน), กระจิก (กลาง), กระโปรงแจง (สุโขทัย), ก่อทิง (ชัยภูมิ), ไก่ไห้ (พิษณุโลก), โกโรโกโส, หนามเกาะไก่, หนามนมวัว (โคราช), … Continue reading »

กำลังช้างเผือก

กำลังช้างเผือก

ชื่ออื่น: กำลังช้างสารเถา, โนรา, กาซองวาเซอะ (ใต้), กำลังช้างสาร, พญาช้างเผือก ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Hiptage cancans Hook.f., H. benghalensis (Linn.) Kurz. … Continue reading »