การะเกด

การะเกด

ชื่ออื่น: ลำเจียกหนู ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Pandanus veriegatus Miq. ชื่อวงศ์: PANDANACEAE เป็นไม้จำพวกต้นเตย, ลำเจียก, ลำต้น: ขึ้นอยู่ริมลำธาร สูง 4-5 ฟุต … Continue reading »

กะเม็งตัวผู้

กะเม็งตัวผู้

ชื่ออื่น: ห้อมเกี้ยวคำ (เชียงใหม่), อึ้งปั้วกี่เช้า (จีน) ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Wedelia chinensis Merr. ชื่อวงศ์: COMPOSITEA เป็นไม้ล้มลุก ลำต้น: ลำต้นเลื้อยยอด ตั้งสูงประมาณ … Continue reading »

กะเม็งตัวเมีย

กะเม็งตัวเมีย

ชื่ออื่น: คะเม็ง, ห้อมเกี้ยว, ล้อม (เหนือ), ใบลบ (ใต้), กะเม็งตัวเมีย, หญ้าสับ (เหนือ), บั้งกีเช้า (จีน) ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Eclipta Alba … Continue reading »

กะเพราป่า

กะเพราป่า

ชื่ออื่น: กะเพราใหญ่, กะเพราญวน, จันทน์ขาว, จันน้อย (เหนือ), ยี่หร่า (ปราจีนบุรี), เนียมต้น, โหระพาช้าง (ใต้), จันขี้ไก่ ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Ocimum gratissimum … Continue reading »

กรุงเขมา

กรุงเขมา

ชื่ออื่น: วุ้นหมอน้อย (กลาง), ขงเขมา, พระพาย (เหนือ), หมาน้อย (อีสาน), ก้นปิด (ใต้), สีฟัน (เพชรบุรี), อะกามินเยาะ (ยะลา) ชื่อทางวิทยาศาสตร์: … Continue reading »

กอมขม

กอมขม

ชื่ออื่น: ดีงูต้น, ตะพ๊านก๊น (เชียงใหม่), กะลำเพาะต้น, หมาชล, ดำ, หยีน้ำเล็ก, กอมขมดำ, หมากกอม (เหนือ), มะปอจอ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), เนียปะโจะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) … Continue reading »