กันเกรา (Tembusu)

กันเกรา (Tembusu)

ชื่ออื่น: มันปลา (อีสาน), ตาเตรา (เขมร), ตำเสา, ทำเสา (ใต้), ตำมะซู (มลายู), ปันปลา (กบินทร์) ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Fagraea fragrans … Continue reading »

กระแจะ

กระแจะ

ชื่ออื่น: กะแจะ, คงคราน, ตานเหลือง, ตานนกกด, ตาชีบ้าง, ช้างน้าว, ช้างสารซับมัน (ใต้) ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Ochna wallichii Planch ชื่อวงศ์: OCHNACEAE … Continue reading »

กระวานเทศ, ลูกเอ็น (Cardamon)

กระวานเทศ, ลูกเอ็น (Cardamon)

ชื่ออื่น: กระวานขาว, กะวาน, ลูกเอ็น, ลูกเอ็ล ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Elettaria cardamomum Maton. ชื่อวงศ์: ZINGIBERACEAE ลำต้น: ต้นแบน สูง 1.5-3.6 … Continue reading »

กระพี้เขาควาย

กระพี้เขาควาย

ชื่ออื่น: กระพี้, เกล็ดเขาควาย, เกล็ดดำ, เวียด (เหนือ), บี้พง, จักจั่น, อีเม็ง, กำพี้ (หล่มสัก) ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Dalbergia cultrata Grah … Continue reading »

กระบือเจ็ดตัว

กระบือเจ็ดตัว

ชื่ออื่น: บัวลา (เหนือ), กระทู้เจ็ดแบก, ใบท้องแดง, กระเบือ (โคราช), กำลังกระบือ, ลิ้นกระบือ ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Excoecaria cochinchinensis Lour. ชื่อวงศ์: EUPHORBIACEAE … Continue reading »

กระเช้าผีมด

กระเช้าผีมด

ชื่ออื่น: หัวร้อยรู, ปุ่มฟ้า (ตราด), ดาลูบูตาลิมา (มลายู) ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydnophytum formicarium Jack. ชื่อวงศ์: RUBIACEAE เป็นไม้ที่อาศัยเกาะอยู่ตามต้นไม้ หัว: กลมโตเท่าลูกมะพร้าว … Continue reading »

กระเทียม (Garlic)

กระเทียม (Garlic)

ชื่ออื่น: หอมเทียม (เหนือ), ปะเซ้วา (แม่ฮ่องสอน), ลสุนา (สันสกฤต) ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Allium sativum Linn. ชื่อวงศ์: ALLIACEAE เป็นพืชล้มลุกประเภทหัว กลีบ: … Continue reading »

กระทุงหมาบ้า

กระทุงหมาบ้า

ชื่ออื่น : คันชุนสุนัขบ้า, ผักฮ้วนหมู, เครือเขาหมู (เหนือ), มวนหูกวาง (เพชรบุรี), เถาคัน (ใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dregea volubilis Benth.ex … Continue reading »

กระทุ่มเลือด

กระทุ่มเลือด

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเหมือนกระทุ่มใหญ่ ใบ : เป็นใบเดี่ยว รูปไข่ ยาวประมาณ 10 ซม. ดอก : ช่อดอกย่อยทรงกลม คล้ายดอกกระถิน สีเหลืองปลายขาว เมื่อสับดูที่เปลือก … Continue reading »