กระท้อน(Yellow Sentol)

กระท้อน(Yellow Sentol)

ชื่ออื่น : สะท้อน, หมากต้อง (อีสาน), สะโต, สะตู (ใต้) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Sandoricum nervosum Car. ชื่อวงศ์ : … Continue reading »

กระจับเขา

กระจับเขา

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Hedera himalaica Tobler ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE เป็นไม้เถาเลี้อยตามพื้นดิน ใช้รากที่งอกออกตามเถาเกาะ ใบ : เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปสามเหลี่ยม และแฉกแหลม … Continue reading »