กกดอกขาว (Green Kyllinga)


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Cyreus brevifolius (Rottb.) Hassk.

ใบและช่อดอก อยู่เหนือดิน สูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร กาบหุ่มลำต้นมีสีน้ำตาลอมแดง

ใบ : ใบเดี่ยว เรียว ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร มีร่องกลางใบปลายแหลม โคนแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ฐานใบสีแดง

ดอก : ดอกเล็กๆ อัดกันแน่น เป็นทรงหัวแหวน ที่ปลายก้านทรงสามเหลี่ยมชูเหนือลำต้น มีใบรองดอก 3 ใบยาวไม่เท่ากัน เกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าทั่วไป

ชื่อวงศ์ : CYPERACEAE

สรรพคุณทางสมุนไพร : หัวรสหอม ร้อนแรง ต้มเอาน้ำดื่ม แก้บิดมูกเลือด แก้ไข้ แก้ไอ แก้เจ็บคอ แก้หลอดลมอักเสบ แก้ปวดกระดูก ขับลมในกระเพาะอาหาร

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยเหง้าและไหลที่งอกออกจากลำต้นได้ดิน