กระดาดแดง


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Alocasia indica

ไม้ล้มลุก เนื้ออ่อน จำพวกบอน ลำต้นมีลักษณะคล้ายบอน กาบใหญ่ยาวกว่าบอน ต้นกลมโตสูงขึ้นจากพื้นดินเล็กน้อย

ใบ : กลมโตกว่าใบบอนหรือเผือก ขนาดใหญ่มาก ประมาณ 1-2 ฟุต ยาวประมาณ 2-3 ฟุตครึ่ง สีเขียวอ่อนๆ

ดอก : คล้ายดอกหน้าวัว ดอกพุ่งขึ้นไปด้านบน มีกาบหุ้มดอกสีของต้นและกาบจะมีสีแดงเข้มจวนดำ เป็นไม้ลงหัว

วิธีปลูกและดูแลรักษา : ต้นกระดาดแดงเป็นไม้ที่ขึ้นงอกงามในพื้นที่ลุ่มต่ำแฉะ มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

สรรพคุณทางสมุนไพร : ใช้ปรุงเป็นยากัดเถาดานในท้อง นำมาปรุงกับน้ำมันตำเป็นยาสมานแผล กัดฝ้ากัดหนองได้ดร หากใช้กับสัตว์ให้นำหัวกระดาดแดงมาโขลกตำพอกแผลที่เป็นหนอง กัดหนอง หรือฆ่าหนองหรือกิมิชาติได้ใช้พอกแผลที่สัตว์เลียไม่ถึง มันจะฆ่าหนอนตายหมด

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อออกปลูก