กระทืบยอด


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Biophytum apodiscias Edgew et Hook.

ไม้จำพวกหญ้า ขนาดเล็ก ลำต้นกลมเป็นปล้องข้อ สีแดงเรื่อ สูง 10-15 เซนติเมตร โตเท่าก้านไม้ขีดไฟ

ใบ : เล็กฝอยเหมือนกระถินแผ่แบนอยู่ที่ยอดเหมือนร่ม

ดอก : ออกเป็นกระจุกอยู่ที่ยอด มีขนาดเล็กๆสีเหลืองสด ออกเป็นช่อมีก้านยาวแผ่เป็นชั้นเหนือใบ

ชื่อวงศ์ : OXALIDACEAE

สรรพคุณทางสมุนไพร : ต้น รสเย็นขื่น ดับพิษร้อน แก้ไข้ แก้ปัสสาวะพิการ แก้สะอึก ถอนพิษยาเบื่อเมา ดับพาร้อนภายใน แก้กาฬ ขับนิ่ว แก้เด็กลิ้นกระด้างคางแข็ง แก้แผลเรื้อรัง ราก รสเย็นขื่น แก้นิ่ว แก้โรคหนองใน

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยเมล็ด

นิเวศวิทยา : เกิดตามป่าดงดิบเขา และป่าเบญจพรรณ มีมากตามชายเขาในภาคกลาง และภาคเหนือ