กระบองเพชร (Cactus)


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Cereus hexagonus (L.) Mill.

ไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีทั้งทรงเหลี่ยม ทรงกระบอง ทรงแหลมยาว และทรงกลมป้อมตามแต่สายพันธุ์

ลำต้น : มีลักษณะเป็นสีเขียวและมีหนามแหลมหรือมีขนรอบต้น สูงประมาณ 1-3 ฟูต ลำต้นของกระบองเพชรจำทำหน้าที่แทนใบ เป็นต้นไม้ที่มีสี ขนาดและลักษณะของดอกแตกต่างกันตามสายพันธุ์ เช่น สีเหลือง ชมพู แดง ส้ม ขาว

วีธีการปลูกและดูแลรักษา : กระบองเพชรเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดและทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ชอบอยู่กลางแจ้งในดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำน้อย หากให้น้ำมากไปจะทำให้เฉา รากเน่าและตายได้ เป็นไม้ที่ปลูกง่าย ดอกสีสวยสด รูปทรงต้นสวยแปลกตาทนทานต่อสภาพธรรมชาติและศัตรูพืชได้ดี จนได้รับฉายาว่า “กุหลาบทะเลทราย”

ชื่อวงศ์ : Cactaceae

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ปัจจุบันคนทำงานที่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเป็นประจำมักมีต้นกระบองเพชรตั้งประดับอยู่ใกล้ๆ เพราะเชื่อว่ากระบองเพชรจะช่วยดูดรังสีจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ต้นไม้สัญลักษณ์ : กระบองเพชรเป็นต้นไม้ที่มีหนามแหลมคม แข็งแรง ทนทาน คนไทยโบราณมีความเชื่อว่าหากปลูกกระบองเพชรไว้ตามแนวรั้วบ้านจะช่วยป้องกันอันตรายต่างๆ และเป็นที่น่ากลัวน่าเกรงขามของศัตรู หากปลูกกระบองเพชรแล้วออกดอกเมื่อใด จะทำให้เกิดโชคลาภแก่ผู้ปลูกและคนที่อยู่อาศัยในบ้าน กระบองเพชรจึงถือเป็นไม้เสี่ยงทายอีกต้นหนึ่งที่นิยมปลูกเพื่อความเป็นมงคล โดยปลูกทางทิศตะวันตกของบ้าน

การขยายพันธุ์ :โดยการปักชำ ใช้เมล็ด และแยกกอ

นิเวศวิทยา : มีถิ่นกำเนิดในทะเลทราย