กลอย


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Dioscorea hispida Dennst He.

ไม้จำพวกหัว ต้นเป็นเถาเลื้อยไปตามดิน หรือพากพันต้นไม่อื่น

ใบ : ใบย่อย 3 ใบ คล้ายถั่ว มีหนามแหลมตลอดเถา

ดอก : ดอกเล็กๆ สีเขียวอ่อน เป็นช่อระย้า เกิดตามป่าชื้นทั่วไป

ชื่อวงศ์ : DIOSCOREACEAE

สรรพคุณทางสมุนไพร : หัว รสเมาเบื่อ กัดเถาดานในท้อง หุงเป็นน้ำมันใส่แผลกัดฝ้ากัดหนอง

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยแยกหน่อ