ก้นปิด


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Stephania hernandifolia (Willid.) Walp.

ไม้เถาไม่มีมือจับ

ใบ : เป็นใบเดี่ยวรูปไข่ปลายแหลม ฐานกลมปิดก้านใบ คล้ายใบกรุงเขมาแต่ไม่มีขน นิ่มไม่ฉ่ำน้ำ

ดอก : ตัวผู้และดอกตัวเมียแยกต้นกัน ดอกมีขนาดเล็ก ก้านสั้น ออกเป็นช่อทรงก้านร่ม

ผล : รูปไข่ เมล็ดรูปครึ่งวงกลม เป็นพืชที่พบในป่าและชนบทเขตร้อนทั่วไป

ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE

สรรพคุณทางสมุนไพร : ราก รสฝาดขม แก้ไข้ แก้ไข้ท้องเสีย แก้ธาตุไม่ปกติ แก้โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด