มะระ (Bitter Cucumber, Balsum Pear)


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Momordica charantia L.

ชื่ออื่น ภาคเหนือ มะไห่ มะห่อย มะนอย กะเหรี่ยง, แม่ฮองสอน สุพะซู สุพะเด สงขลา ผักเหย, นครศรีธรรมราช ผักไห่, ภาคกลางบางแห่ง มะร้อยรู

ต้นมะระเป็นเถาไม้เลื้อยไปได้ มีมือเป็นเส้นยาวเกาะเกี่ยวสิ่งต่าง ๆ เพื่อความมั่งคงของลำต้น เลื้อยพันไปตามกิ่งไม้ต่าง ๆ บนค้างหรือสิ่งที่อยู่ใกล้

ใบ : ใบมะระมีสีเขียว มีแฉกหยัก เป็นพืชใบเดี่ยว

ดอก : ออกดอกเป็นสีเหลือง มีดอกตัวผู้ ดอกตัวเมีย อยู่คนละดอก

ผล : ผิวของผลมะระนั้นขรุขระ สีขาวอมเขียว มะระขี้นก ผลเล็ก ๆ ยาวประมาณ 2-3 นิ้วเศษ หากเป็นมะระจีนมีผลยาวประมาณ 5 นิ้ว ถึง 1 ฟุต อยู่ที่การบำรุงรักษาและการเพราะปลูก

ชื่อวงศ์ :Cucurbitaceae

สรรพคุณทางสมุนไพร : ช่วยเจริญอาหาร รักษาชันนะตุ รักษาอาการเบาหวาน