กระบือเจ็ดตัว

ชื่ออื่น: บัวลา (เหนือ), กระทู้เจ็ดแบก, ใบท้องแดง, กระเบือ (โคราช), กำลังกระบือ, ลิ้นกระบือ

ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Excoecaria cochinchinensis Lour.

ชื่อวงศ์: EUPHORBIACEAE

เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม

ต้น: ต้นสูงประมาณ 4-5 ฟุต

ใบ: คล้ายใบพิกุล หน้าใบสีเขียว เป้นมัน ท้องใบสังแดงเข้ม

ดอก: ดอกเล็กสีเหลือง ออกเป็นช่อ

สรรพคุณทางสมุนไพร:

  • ใบ รสร้อนเฝื่อนขื่น ตำผสมเหล้าขาวคั้นเอาน้ำดื่ม แก้สันนิบาตหน้าเพลิง ขับโลหิตร้าย แก้สันนิบาตเลือด ขับน้ำคาวปลาหลังการคลอด แก้อักเสบบริเวณปากมดลูก

การขยายพันธุ์: ปักชำหรือกิ่งตอน

นิเวศวิทยา: ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป ทุกภาค