ศรนารายณ์ (Agave, Century Plant)


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Agava spp.

ไม้พุ่มแตกกอ สูง 0.5-2 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบต้นเป็นรัศมี

ใบ : รูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบมีหนามแหลม แผ่นใบหนา แข็ง

ดอก : ช่อดอกเป็นช่อแตกแขนงขนาดใหญ่ สูง 6 เมตร ดอกสีเหลืองจำนวนมากและสามารถพัฒนาเป็นต้นใหม่ได้ ก้านช่อดอกขนาดใหญ่

ผล : รูปร่างกลมสีเขียว ขนาด 1-2 เซนติเมตร เมื่อออกดอกติดผลแล้วต้นแม่จะตาย ทนแล้งได้ดี

ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE

ประโยชน์ : นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ