หนวดปลาหมึก (Optopus Tree, Umbrella Tree)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Schefflera actinophylla (Endl.) Harms

ไม่ต้นไม่ผลัดใบ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-12 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน ขรุขระ มักมีรากอากาศห้อยตามต้น

ใบ : ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 6-9 ใบย่อย รูปขอบขนาน เนื้อใบเกลี้ยงและเรียบเป็นมัน ก้านใบยาว 30-40 ซม.

ดอก : ออกเป็นช่อ มีหลายช่อย่อยแยกชูตั้งขึ้นที่ปลายกิ่ง ดอกสีแดง ออกดอกตลอดปี

ผล : รูปร่างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ผลแก่สีแดงอมม่วง

คุณค่าทางภูมิสถาปัตยกรรม : ไม้โตเร็ว เรือนยอดสูงบและแผ่กว้าง ใบเป็นกระจุกอยู่ที่ปลายกิ่ง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและไม้ให้ร่มตามบริเวณสวนหย่อมและอาคารให้ดอกเมื่ออายุ 5-6 ปี

ชื่อวงศ์ : Araliaceae

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ให้ใบและดอกสายงาม

การขยายพันธุ์ : การตอน และปักชำกิ่ง

นิเวศวิทยา : มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลียและนิวกีนี ขึ้นได้ดีในที่แสงเต็มวัน ควรปลูกในดินที่ระบายน้ำได้ดี