หูกวาง (Bengal Almond, Indian Almond)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Terminalia catappa L.

เป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบ มีความสูงประมาณ 8-15 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด

ใบ : เดี่ยว เรียงเวียนเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ในรูปไข่กลับปลายใบเป็นติ่งแหลมสั้น ๆ ฐานใบสอบเรียว ใบร่วงสีแดง

ดอก : ขนาดเล็ก สีขาวออกเป็นช่อหางกระรอกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ออกดอก 2 ครั้งต่อปีคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน และ สิงหาคม-ตุลาคม

ผล : รูปรีหรือรูปกระสวย แบนเล็กน้อยเมื่อแก่สีน้ำตาลดำ คุณค่าทาง

ภูมิสถาปัตยกรรม : เรือนยอดโปร่งแผ่นกว้าง กิ่งแตกเป็นวงรอบลำต้นเป็นชั้น ๆ คล้ายฉัตร นิยมปลูกเป้นไม้ให้ร่มตามสนามหญ้าและริมถนน ไม่ควรปลูกใกล้ลานพื้นแข็งเนื่อจากปัญหาเรื่องรากดันพื้นแตก

ชื่อวงศ์ : Combretaceae

ประโยชน์ : เปลือกต้นใช้ฟอกหนังสัตว์ เนื้อในของเมล็ดรับประทานได้ และให้น้ำมันคล้ายน้ำมันอัลมอนด์

สรรพคุณทางสมุนไพร : เปลือกต้นและผลใช้แก้ท้องเสีย

ต้นไม้สัญลักษณ์ : ต้นไม้ประจำจังหวัดตราด

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด

นิเวศวิทยา : พบขึ้นตามป่าชายหาด เป็นไม้ทนดินเค็ม และขึ้นได้ในดินทุกชนิด