อโศกเซนคาเบรียล, อโศกอินเดียว (Asoke Tree, Asoka, Mast Tree)


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Polyalthia longifolia (Benth.) Hook.f.

ไม่ต้นไม่ผลัดใบ ขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร

ใบ : เดี่ยว เรียงสลับใบรูปใบหอก กว้าง 2-4 ซม. ยาว 10-20 ซม. ขอบใบเป็นคลื่น

ดอก : ออกเป็นกระจุกตามซอกใบ หรือตามกิ่ง ดอกมีกลิ่นหอม กลีบดอกสีเขียวอ่อน ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม

ผล : เป็นผลกลุ่ม สีเขียว เมื่อสุกสีดำ

คุณค่าทางภูมิสถาปัตยกรรม : ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดรูปกรวยคว่ำหรือรูปทรงกระบอก แน่นทึบ แตกกิ่งลู่ลง นิยมปลูกเป็นแถวเพื่อเป็นไม้ประดับและไม้กันลมตามริมรั้วและขอบสนาม

ชื่อวงศ์ : Annonaceae

ประโยชน์ : น้ำคั้นจากใบใช้กำจัดลูกน้ำยุง

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด หรือตอนกิ่ง

นิเวศวิทยา : มีถิ่นกำเนิดในอินเดียวและศรีลังกา นำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับได้ทั่วประเทศ ควรปลูกในที่มีแสงแดดตลอดวัน ขึ้นได้ดีดินทั่วไป