โกสน (Croton, Garden Croton)


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Codiaeum variegatum (L.) A. Juss

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2-3 เมตร ทรงพุ่มรูปไข่ แน่นทึบ ใบเดี่ยว

ใบ : เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับใบมีหลายแบบ เช่น รูปกลม แคบยาว บิดเป็นเกลียว ปลายใบแหลมหรือมน มีติ่งโคนใบ ขอบใบ ขอบใบเรียบหรือหยักเว้า บางพันธุ์เว้าลึกถึงเส้นกลางใบ และเว้นห่างเป็นสองตอน มีสีต่าง ๆ ตั้งแต่เขียว แดง เหลือง ขาว ส้ม ชมพู แดง ม่วงดำ อาจมีจุดประ บางทีใบด้านล่างเป็นสีม่วงเข้มด้านบนเป็นสีเขียว ส่วนมากเส้นใบมักมีสีเหลือง แดง หรือม่วงเข้ม บางทีใบมีจุดสีเหลืองแผ่นใบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาวถึง 30 ซม. ใบกว้าง ๆ ขอบใบมักจักเป็นพู พวกใบแคบขอบมักบิดเป็นเกลียว โคนสอบแคบ ปลายแหลมถึงเรียวแหลมผิดเป็นมัน เส้นกลางใบบางทียืดยาวออกไปคล้ายเป็นรยางค์ของใบ

ดอก : ช่อดอก ออกตามง่ามใบ หรือที่ปลายยอด ยาว 10-30 ซม. ดอกสีขาว ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้ ก้านดอกยาว 2.5-3 ซม. มีดอกย่อย 30-60 ดอกในหนึ่งช่อดอก กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ จานฐานดอกมีต่อม 5-15 ต่อม เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก ก้านเกสรเพศผู้แยกจากกัน ดอกเพศเมีย มี 10-20 ดอกในหนึ่งช่อดอก รังไข่มี 3 ช่อง มีออวุล 1 หน่วยต่อหนึ่งช่อง

ผล : ค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม.

เมล็ด : ค่อนข้างกลม

ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ เหมาะปลูกเป็นกลุ่มกล้างแจ้งเพื่อสร้างสีสัน

สรรพคุณทางสมุนไพร : ใบตำพอกท้องเด็ก แก้โรคระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง

นิเวศวิทยา : โกสน ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป เขตการกระจายพันธุ์ คาบสมุทรมาเลเซีย ออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแถบหมู่เกาะแปซิฟิก