กรุงเขมา

ชื่ออื่น: วุ้นหมอน้อย (กลาง), ขงเขมา, พระพาย (เหนือ), หมาน้อย (อีสาน), ก้นปิด (ใต้), สีฟัน (เพชรบุรี), อะกามินเยาะ (ยะลา)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Cissampelos pareira Linn.

ชื่อวงศ์: MENISPERMACEAE

เป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดกลาง

ใบ: ใบเดี่ยว รูปหัวใจ มีขนปกคลุม ก้นใบปิด เหมือนต้นก้นปิด ไม่มีขน ใบเมื่อนำมาขยำกับน้ำทิ้งไว้จะแข็งตัวเหมือนวุ้น

ดอก: ดอกตัวผู้และตัวเมียแยกจากกัน มีขนาดเล็ก สีเขียว

เมล็ด: เมล็ดโค้งเหมือนพระจันทร์ครึ่งซีก

สรรพคุณทางสมุนไพร:

  • ราก รสเย็นหอมสุขุม แก้ไข้ แก้ดีรั่ว ดีล้น ดีซ่าน เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงอวัยวะเพศให้แข็งแรง แก้ลม โลหิต กำเดา แก้โรคตา ขับปัสสาวะ แก้อาการบวมน้ำ แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีฤทธิ์เท่ากับ                      d-tubocurarine
  • ใบ ใช้ทาแก้โรคผิวหนัง หิด

การขยายพันธุ์: ด้วยเมล็ดหรือแยกหน่อ

นิเวศวิทยา: เกิดอยู่ตามที่รกร้างว่างเปล่าในป่าเขาทั่วไปในเขตร้อน