สนทะเล (Queensland Swamp Oak, Beefwood, Sea Oak)


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Casuarina equisetifolia J.R. & G.Forst

ไม่ต้นไม่ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 50 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา เรียบถึงแตกเป็นร่องตื้น หรือลอกเป็นแผ่นเล็ก ๆ

ใบ : เดี่ยว เรียงรอบข้อตามกิ่งสีเขียวซึ่งดูคล้ายใบ ใบเป็นเกล็ดคล้ายหนามรูปสามเหลี่ยม สีขาวอมเขียว

ดอก : แยกเพศแต่อยู่บนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้เกิดเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเขียว เมื่อแก่สีน้ำตาลแดงออกดอกเดือนมกราคม-มีนาคม และกรกฏาคม-กันยายน

ผล : ขนาดเล็ก ผิวแข็งเรียงชิดกันคล้ายลูกตุ้ม ยาว 1-1.5 ซม. เมื่อแก่แล้วแตกออกเป็น 2 ฝาตามรอยประสานภายในมี 1 เมล็ด คุณค่าทาง

ภูมิสถาปัตยกรรม : เรือนยอดรูปกรวยคว่ำหรือไม่มีรูปทรงที่แน่นอน แตกกิ่งเป็นมุมป้านหรือตั้งฉากกับลำต้น ปลายกิ่งลู่ลง ปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่ม หรือปลูกเป้นแถวเพื่อกันลม

ชื่อวงศ์ : Casuarinaceae

ประโยชน์ : ลำต้นใช้ทำเสาเข็มสะพาน เสาสะพาน และใช้ในการก่อสร้าง เปลือกทำสีย้อมให้สีน้ำตาลแกมแดง

การขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่งและเพาะเมล็ด

นิเวศวิทยา : พบขึ้นตามป่าชายหาดบริเวณริมทะเล ขึ้นได้ดีในดินทรายและแสงแดดจัด